Home Mail
ua  |  ru      Вхід ↵ 
 
Скайлайн Телеком
Новини
Умови обслуговування
Як поповнити рахунок
Інтернет та передача даних

Виділені лінії
Передача даних
Бездротовий зв'язок
Додаткові послуги

Телефонія

Віртуальний секретар
Послуга "Доступний Світ"
PRI-потік
SIP
Традиційна телефонія
Як дізнатися про стан рахунку
Поповнення рахунку
Вхід для абонентів
Якість телекомунікаційних послуг

Хостинг та доменні імена
Віртуальний хостинг
Розміщення серверів
Реєстрація доменів
Документація
Користувачі
Вхід для користувачів
Допомога

Відповіді на запитання
Картки SkyCard
Де придбати картки

Контакти та реквізити

 

ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком"
E-mail: support@skylinetele.com
телефон: +380 48 7972115
факс: +380 48 7972115

 

Якість телекомунікаційних послуг
Найменування показника (параметра) якостi телекомунiкацiйной послуги, який визначений НКРЗI для оприлюднення Одиниця

вимiру

Рiвень, який встановлений центральним органом виконавчоi влади в галузi зв'язку (ЦОВЗ) Досягнутий рiвень за за 2021 рiк
Назва послуги:      
Вiдсоток заяв про пiдключення кiнцевого обладнання споживачiв до мережi мiсцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час % не менше 90 100
Вiдсоток справних таксофонiв % не менше 90 -
Кiлькiсть звернень щодо стороннiх пiдключень з розрахунку на одну лiнiю доступу за рiк   не бiльше 0,2 0
Вiдсоток заяв про пошкодження телекомунiкацiйной мережi, виконаних за нормований час % не менше 65 100
Вiдсоток рахункiв, на якi були отриманнi звернення вiд споживачiв щодо  некоректностi % не бiльше 1 0
Вiдсоток неуспiшних викликiв для мiжмiських викликiв % не бiльше 10 0,35
Вiдсоток неуспiшних викликiв для мiських викликiв % не бiльше 5 0,16
Вiдсоток неуспiшних викликiв для мiсцевих викликiв до служб екстреной допомоги (СЕД) % не бiльше 5 0
Вiдсоток з’эднань, що вiдповiдають нормам за якiстю передачi мовной iнформацii, для методiв оцiнки за автоматичним методом вимiрювання якостi передачi мови % не менше 70% 100
Вiдсоток викликiв що вiдповiдають нормам за часом вiдповiдi доо системи (СIДО)операт   не менше 95% 100
Послуги з доступу до iнтернет:      
Вiдсоток заяв про пошкодження мережi передачi даних загального користування, виконаних за нормований час % не менше нiж 65% 100
Вiдсоток рахункiв, на якi були отриманi звернення вiд споживачiв щодо некоректностi (неправильностi) % не бiльше нiж 1% 0
Час затримки передачi даних в один бiк для послуг iз доступу до iнтернету мс Не встановлено 1
Вiдсоток успiшних регiстрацiй у мережi % не менше нiж 90% 100
Вiдсоток вiдмов % не бiльше нiж 10% 0
Copyright © 2003-2022 Скайлайн Телеком